Om Upload af forsider

Forsideservice er en service, som giver danske biblioteker mulighed for at vise billeder af forsider og bagsider for deres materialer. Upload af forsider er en tilføjelse til Forsideservice, som gør det muligt for bibliotekerne at tilknytte egne billeder til materialerne. Begge services er udviklet af DBC a/s.

Forsideservice indeholder billeder af forsider for bøger, film, spil, musik. Forsiderne scannes af DBC, når materialerne registreres til Nationalbiografien. Pr. 1. jan 2017 indeholder Forsideservice ca. 150.000 forsider. Der er ikke forsider for alle bibliotekernes materialer. Upload af forsider gør det muligt at lægge forsider billeder ind i Forsideservice, fx for de materialer, som DBC ikke har scannet.

I udgangspunktet er det kun biblioteker, der kan uploade forsider, og login sker ved hjælp af en Netpunkt triple, som bibliotekerne også anvender i forbindelse med DBCs andre nationale services.

De forsider, som uploades, vil være tilgængelige for alle, der benytter Forsideservice. En undtagelse er dog, hvis et bibliotek uploader billeder for et materiale, der i forvejen har en forside. I så fald vil det uploadede billede kun være tilgængeligt for det bibliotek, som uploader billedet.